Tiếng Anh 6 English Discovery

 


 124/22/17 Đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Tiếng Anh 6 English Discovery

GIỚI THIỆU SÁCH TIẾNG ANH 6 ENGLISH DISCOVERY

 

Tiếng Anh 6 English Discovery chú trọng đến việc phát triển con người một cách toàn diện. Bên cạnh việc xây dựng năng lực ngôn ngữ, sách còn giúp học sinh hình thành và phát triển các kĩ năng và phẩm chất cần thiết của công dân thế kỉ XXI, như kĩ năng hợp tác (thông qua các hoạt động cặp, nhóm), giải quyết vấn đề (thông qua các hoạt động thực hiện dự án trong bài học Wider World), năng lực tư duy bậc cao, năng lực tư duy sáng tạo và thói quen học tập suốt đời (thông qua các hoạt động liên hệ bản thân ở cuối mỗi bài học, hoạt động Explore ở các bài Wider World, hay các tiết học ôn tập).

 

Chủ đề, chủ điểm
English Discovery 6 được biên soạn xoay quanh hai chủ điểm (theme) gần gũi với học sinh: Our Lives và Our Society. Mỗi chủ điểm được chia thành các đơn vị bài học (Unit) tương ứng với các chủ đề (topic) gợi ý trong Khung Chương Trình giáo dục phổ thông (2018) (ví dụ: Ngôi trường của tôi – Unit 4; Nhũng người bạn của tôi – Unit 1; Lễ hội âm nhạc – Unit 5).  Các chủ đề, chủ điểm được đưa vào bộ English Discovery 6 phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh lớp 6 vì chúng gần gũi với cuộc sống của người học như Gia đình và bạn bè (Unit 1); Đồ ăn và thức uống (Unit 2); Hoạt động hàng này (Unit 3), Môn học và các hoạt động ở trường (Unit 4); Thể thao (Unit 6), phương tiện giao thông (Unit 9).

 

 

Phương pháp, hình thức tổ chức dạy, học, và kiểm tra đánh giá

 

Các hoạt động dạy-học trong bộ sách được cung cấp một cách hệ thống, phong phú và đa dạng, bám sát nguyên lý của Dạy học theo Đường hướng Giao tiếp (Communicative Language Teaching Approach). English Discovery 6 cũng chủ trương lấy người học làm trung tâm, trong đó học sinh là chủ thể của quá trình dạy - học, giáo viên là người hướng dẫn, tổ chức các hoạt động trên lớp, giúp học sinh giao tiếp có hiệu quả. Triết lý dạy và học này được bộ sách thể hiện thông qua việc phát triển cho học sinh các nhóm năng lực thành phần cấu thành nên năng lực giao tiếp xuyên suốt các bài học của bộ sách.

 

Bộ sách bao gồm sách bài học, sách bài tập, sách giáo viên, file nghe audio.

 

Sách bài học :

                                                              Sách Bài Học Phần 1                                                          Sách Bài Học Phần 2

                                                                ED6                                                                  ED6 

 

Sách bài tập :

                                                                                                                 WB

 

 

Sách Giáo Viên :

                                                           Sách Giáo Viên Phần 1                                                         Sách Giáo Viên Phần 2

                                                              TB                                                                   TB

 

File nghe Audio

                                                                  CD SB6                                                                                 CD WB6

                                                               Audio CD                                                                   Audio CD 

 

Phân Bổ Chương Trình Tiếng Anh 6 English Discovery

 

CÁNH BUỒM EDUCATION

 Địa chỉ: 124/22/17 Đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội

 Điện thoại:  02432669140

Email: [email protected]

Website: www.canhbuom-edu.vn