Tiếng Anh 2 English Discovery


 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Cánh Buồm. Địa Chỉ: 20-22 Nguyền Quyền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

                                

Tiếng Anh 2 English Discovery

Bộ sách English Discovery, là bộ sách tiếng Anh của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm liên kết với Nhà xuất bản Pearson và được công ty TNHH Đầu tư và phát triển Giáo dục Cánh Buồm độc quyền phát hành trên toàn quốc, được đặc biệt xây dựng cho học sinh tiểu học mới bắt đầu làm quen và học tiếng Anh ở môi trường sử dụng tiếng Anh là một ngoại ngữ và hoàn toàn phù hợp với Chương trình Làm quen tiếng Anh 1, 2 và Chương trình tiếng Anh cấp tiểu học trong Chương trình Giáo dục Phổ thông mới (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

 

Bộ sách đem đến những hiểu biết ban đầu về đất nước, con người và nền văn hóa của một số nước nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới. Học sinh làm quen và hình thành thái độ tích cực với việc học tiếng Anh. Các thông tin về văn hóa, đất nước và con người không chỉ ở các bài đọc, bài nghe mà còn thông qua kênh hình. Hơn nữa, bộ sách English Discovery cũng lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Bộ sách English Discovery giúp học sinh hình thành, hiểu và sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật, và hình thành năng lực giao tiếp đơn giản trong những tình huống quen thuộc hàng ngày. 

 

 

Bộ sách English Discovery nhấn mạnh yếu tố kiểm tra đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập và vì sự tiến bộ của học sinh. Các hoạt động kiểm tra đánh giá trên lớp nhằm cung cấp thông tin phản hồi về năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh trong quá trình học tập để từ đó hướng dẫn học sinh cũng như đưa ra các phản hồi tích cực, để học sinh có thể phát triển tiếp theo lộ trình phù hợp. Hoạt động kiểm tra đánh giá thường xuyên cũng là cơ sở giúp giáo viên có những điều chỉnh về hoạt động, học liệu và kế hoạch học tập phù hợp.

 

 

 

Hành trình học tập (learning adventure) với bốn mức tự đánh giá, “Let’s go”, “I’m on my way”, “I’m almost there!” và “I’ve arrived!” giúp học sinh tự đánh giá quá trình học tập của mình. Ở mức đầu tiên, “Let’s go”, học sinh bắt đầu hành trình với mục tiêu học tập mới, có thể mới chỉ biết một hoặc hai từ của chủ đề đó. Mức thứ hai, “I’m on my way!”, cho thấy học sinh đang tiến bộ, đã có thêm hiểu biết về chủ đề đó, có thể biết được năm hoặc sáu từ. Mức độ ba, “I’m almost there!” cho thấy học sinh cảm thấy tự tin hơn với chủ đề và mục tiêu học tập đó. Và mức độ bốn, “I’ve arrived!” Học sinh hoàn toàn làm chủ được nội dung và hoàn thành mục tiêu học tập.

 

Bộ Sách bao gồm sách bài học, sách bài tập, thẻ hình, thẻ kể chuyện, file nghe audio.

 

                                                                         Sách bài học                                                                            Sách bài tập

                                                                      PB2                                                                       AB2

 

 

                                                                Sách Giáo Viên Phần 1                                                           Sách Giáo Viên Phần 2

                                                                                                      TB2                                                                                                       TB2

 

                                                                 Thẻ Hình (Flash card)                                                       Thẻ Kể Chuyện (Story card)

                                                                                                      Flash Card2                                                                                                      Story Card2

 

 

 

File Nghe Audio MP3

                                           CD1 58m 49s                                                  CD2 51m 34s                                            CD3 53m 24s

                                       CD                                               CD                                       CD

 

Phần mềm Active Teach

                                                    Active Teach2

Phân Phối Chương Trình

 

ED2 Pacing Guide

 

 

 

 

CÁNH BUỒM EDUCATION

 Địa chỉ: 20-22 Nguyễn Quyền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 Điện thoại:  02432669140

Email: [email protected]

Website: www.canhbuom-edu.vn