Đăng ký trực tuyến


 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Cánh Buồm. Địa Chỉ: 20-22 Nguyền Quyền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

                                

Đăng ký thi

Đăng ký thi

Trung tâm thi(*)
Invalid Input

Ngày thi(*)
Invalid Input

Ca thi(*)
Invalid Input

Bạn đang công tác tại?(*)
Invalid Input

Chọn học viện/trường đang học tập, công tác
Invalid Input

Nhập công ty, đơn vị khác
Invalid Input

Họ(*)
Invalid Input

(bao gồm họ và tên đệm)

Tên(*)
Invalid Input

Ngày sinh(*)
Invalid Input

Tháng sinh(*)
Invalid Input

Năm sinh(*)
Invalid Input

Giới tính(*)
Invalid Input

Số điện thoại(*)
Invalid Input

(Nhập đúng số điện thoại để xác thực thông tin)

Email của thí sinh(*)
Invalid Input

(Nhập đúng email để xác thực thông tin)

Tỉnh/Thành phố thường trú(*)
Invalid Input

Giấy tờ tùy thân(*)
Invalid Input

Nhập số CMND/CCCD/Passport
Invalid Input

Ngày hết hạn(*)
Invalid Input

Nơi cấp(*)
Invalid Input

Ảnh mặt TRƯỚC thẻ CCCD(*)
Invalid Input

Ảnh mặt SAU thẻ CCCD
Invalid Input

Ảnh chân dung 4x6(*)
Invalid Input

Lý do bạn đăng ký thi?
Invalid Input

Bạn có khó khăn về khuyết tật và cần sự hỗ trợ đặc biệt?
Invalid Input

Vui lòng lựa chọn hình thức hỗ trợ
Invalid Input

Các yêu cầu hỗ trợ đặc biệt cần được nộp trước ngày thi từ sáu đến tám tuần. Vui lòng đọc thêm thông tin về Hỗ trợ đặc biệt cho thí sinh trong kỳ thi Aptis ESOL trước khi hoàn tất đăng ký.

Tôi xác nhận(*)
Invalid Input

Đăng ký dự thi

Bạn đã đăng ký thành công. Vui lòng kiểm tra mail để nhận được thông báo thanh toán. Nếu bạn không nhận được mail, vui lòng kiểm tra Thư rác (Spam).

CÁNH BUỒM EDUCATION

 Địa chỉ: 20-22 Nguyễn Quyền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 Điện thoại:  02432669140

Email: [email protected]

Website: www.canhbuom-edu.vn